Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
26 Октомври 2021 10:10 1.250 0.000 (0.00%)

Български фонд за дялово инвестиране АД (BPEF / BPT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Борсов код: BPEF / BPTПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100001129Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 201814769Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул."Георг Вашингтон" №19, ет. 1
Телефони02/8502014
Факс02/8502014
E-mailbgfundsofia@yahoo.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 19 734 763
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Силян Славов Иванов, Изпълнителен член на Съвета на директорите
Членове на управителен орган Илиян Василев Александров- Член на Съвета на директорите
Силян Славов Иванов- Изпълнителен член на Съвета на директорите
Алексей Алипиев Георгиев- Член на Съвета на директорите
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2020 0.01 0.0095 17.06.2021
2019 0.01 0.0095 07.07.2020
 

Разпределение на акционерен капитал

Иван Илиев Янев 70.00%
ДФ Компас Прогрес 18.00%
Борислав Михайлов Михов 12.00%
 

Участия в други компании

Българска Финансова Къща АД 49.00%
Компас Диджитъл Файненс КДА 48.00%
Българско обслужващо дружество ООД 0.00%
Клайн Енержи Плюс КДА 0.00%