Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 16 Юни 2024
 
04 Април 2024 16:06 3.200 0.000 (0.00%)

Синергия Инвест Холдинг АД (SIMT / 3JI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SIMAT18 Април 2024 17:54

Други

Промени в наименование, адрес, предмет на дейност и Устав на дружеството

С вписване в търговския регистър, считано от 17.04.2024 г. са приети следните промени:
- променя се наименованието на дружеството на "СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД;
- променя се седалището и адреса на управление в гр. София, бул. "Ботевградско шосе" № 239, офис 1;
- променя се предмета на дейност на следния: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган;
- приема се нов Устав на "СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД.

Прикачени файлове
SIMAT_Ustav_05.04.2024.pdf