Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSTR07 Октомври 2021 14:57

Промени в управителните органи

Промяна на ликвидатора и удължаване срока на ликвидация

На Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2021 г., е взето решение за промяна на ликвидатора и удължаване срока на ликвидация на Дружеството, а именно:
- Георги Иванов Георгиев е освободен от длъжност, като ликвидатор на Дружеството и за ликвидатор на Дружеството е назначен Андрей Василев Пепелджийски.
- Определен е краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството - 31.12.2022 г.
Промяната на обстоятелствата е вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 04.10.2021 г.

Прикачени файлове