Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 7 Юли 2022
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSTR28 Септември 2021 17:10

Вътрешна информация

Уведомление, че няма да се изплаща дивидент за 2020 г.

На общото събрание на акционерите на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД – в ликвидация, проведено на 28.09.2021 г. от 11 часа е взето решение да не се разпределя печалба от дейността на дружеството през 2020 г., тъй като финансовият резултат от дейността през 2020 г. е загуба.

Прикачени файлове