Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 8 Март 2021
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSTR08 Април 2020 15:18

Други

Уведомление за промяна на медия за разкриване на регулирана и друг вид информация

В изпълнение на чл. 43а, ал. 3 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, „Стройинвестхолдинг“ АД - в ликвидация уведомява, че считано от 06.04.2020 г. ще оповестява регулирана и друг вид информация, в качеството си на емитент, в интернет-сайта http://infostock.bg и прекратява разкриването на информация пред обществеността посредством fininfo.news.bg.

Прикачени файлове