Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024
 
14 Юли 2016 16:20 0.023 1.277 (98.23%)

Стройинвест холдинг АД / в ликвидация / (HSTR / 6S3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
05.07.2023 20:16 Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация
Уведомление за заличаване на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация (борсов код: HSTR), ЕИК 121592481 от търговския регистър, код на емисия ISIN BG1100021986
26.06.2023 11:20 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2023 г.
23.06.2023 17:17 Вътрешна информация
Уведомление, че няма да се изплаща дивидент за 2022 г.
16.05.2023 14:56 Общо събрание на акционерите
Покана и материали за свикване на редовно ОСА на 23.06.2023 г.
16.05.2023 14:37 Финансови отчети
Краен счетоводен баланс при ликвидация и пояснителен доклад
10.04.2023 16:56 Финансови отчети
Информация по чл. 19, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за 1-во тримесечие на 2023 г.
30.03.2023 18:41 Финансови отчети
Годишен одитиран счетоводен баланс при ликвидация за 2022г.
07.03.2023 18:42 Вътрешна информация
Удължаване на срока за ликвидация и изплащане на ликвидационни дялове
07.03.2023 18:29 Общо събрание на акционерите
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 07.03.2023 г.
25.01.2023 19:43 Общо събрание на акционерите
Покана и материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 07.03.2023 г.