Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 24 Май 2022
 
16 Май 2022 11:53 3.200 0.080 (2.44%)

Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA / 4I8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HIKA27 Юни 2018 11:33

Дивиденти

Уведомление за паричен дивидент

Уведомление за паричен дивидент. На 26 юни 2018 г. Общото събрание на акционерите на дружество "Индустриален капитал-холдинг" АД реши 982 229,05 лв., представляващи част от печалбата за 2017 г. да се разпредели за изплащане на дивидент по ЕМИСИЯ ISIN BG1100010989, Номинал 1 лев, Брой акции 15 551 960. -брутна сума на дивидента: 0,06315789 лв. на акция -нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0,06 лв. на акция -начало на изплащане на дивидента: 1 септември 2018 г. - право да получат дивидент за 2017 г. имат акционерите, вписани в книгата на акционерите най-късно до 10 юли 2018 г. - изплащането на дивидента ще стане съгласно изискванията на ЗППЦK и другите приложими норми на действащото законодателство - по договор с Централен депозитар АД и чрез ОББ АД. - акционерите, които имат открити клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат сумите на дивидента си от инвестиционните посредници, а останалите акционери - от ОББ АД. Изплащането на дивидента от ОББ АД ще става до 1 декември 2018 г. - акционери, които не са получили дивидентите си до 1 декември 2018 г. могат да ги получат след 1 януари 2019 г. , но не по-късно от 1 септември 2023 г. - получаването на дивиденти от клоновете на ОББ АД и от офиса на дружеството става лично срещу представяне на лична карта или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка. - допълнителна информация може да се получи всеки работен ден на телефон +359 2 980 26 48.

Прикачени файлове
Protocol.pdf
terms_1 .pdf