Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 29 Септември 2023
 
29 Септември 2023 12:40 2.500 0.020 (0.81%)

Инвестиционна Компания Галата АД (GTH / GTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

GTH09 Май 2023 14:54

Общо събрание на акционерите

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 14-06-2023 г. от 11:00 ч.

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД свиква редовно общо събрание на акционерите на 14-06-2023 г. от 11:00 ч.със следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.
5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.
6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата” АД през 2022 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.,
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.
10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет, чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член.
11. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите:
12.Приемане на решение за определяне на възнагражденията на Одитния комитет.