Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Октомври 2022
 
27 Юни 2022 10:55 100.300 0.000 (0.00%)

Холдинг Нов Век АД (6N31 / 6N31)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
19.09.2022 14:41 Други
Получено уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014
26.08.2022 15:07 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
26.08.2022 15:01 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет за дейността за второто тримесечие на 2022 г.
29.07.2022 13:15 Финансови отчети
Тримесечен отчет за дейността за второто тримесечие на 2022 г.
13.07.2022 13:55 Други
Получено уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014
08.07.2022 13:54 Други
Уведомлениe по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014
04.07.2022 11:41 Общо събрание на акционерите
Протокол от общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2022 г.
28.06.2022 15:37 Други
Уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014
27.06.2022 16:52 Вътрешна информация
Уведомление за изкупуване на облигации
27.06.2022 15:18 Други
Уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014