Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Ноември 2018
 
12 Ноември 2018 14:31 24.400 2.600 (9.63%)

Фазерлес АД (4F6 / FZLES)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
24.400 лв. 2.600 9.63% 1 220 12 Ноември 2018 14:31
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 8 906 / 414
Пазарна
капитализация
12 566 000
Брой емитирани акции 515 000
P/E  103.00
P/B  0.56
Beta/Adj. Beta -0.03 / 0.31
Цена на предходно затваряне 27.000
Най-висока дневна цена 24.400
Най-ниска дневна цена 24.400
Най-висока 52-седмична цена 37.00
Най-ниска 52-седмична цена 19.10
52-седмично изменение 32.26%
Изменение от началото на годината 32.22%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 9.63% 9.63% 5.43% 6.09% 32.22% 32.26%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 9.63% 14.69% 34.05% 34.05%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 27.75% 27.75% 27.75% 27.75%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 13.72% 13.53% 11.61% 10.26%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 23 736 000 лв.
Продажби 13 895 000 лв.
EBITDA 1 428 000 лв.
EBIT 100 000 лв.
Нетна печалба 356 000 лв.
Печалба на акция 0.24 лв.
ОПП -945 000 лв.
ОА/СК 1.06
Последен дивидент/година 0.50/2016
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2017 2016 2015
Цена на акция -22.41% 0.87% -5.15%
Счетоводна стойност на акция -2.03% - -
Общо активи 0% -1.80% -
Продажби 0% -15.95% -
EBITDA -13.18% - -
Нетна печалба 0% 2.89% -
ОПП 0% -119.71% -
Дивидент - -50.00% -50.00%