Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Септември 2020
 
31 Август 2020 15:22 16.200 2.600 (13.83%)

Фазерлес АД (4F6 / FZLES)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина, авто и ж.п. транспортни услуги и авто-ремонтни услуги.
Борсов код: 4F6 / FZLESПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11FASIAT18Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 828013698Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Силистра 7500, Западна индустриална зона, пощ. кутия 93
Телефони086/819207
Факс086/27180
E-mailfazerles@infotel.bg
Сайт на компаниятаwww.fazerles.com
 
Общ брой акции 515 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Манол Иванов Тодоров, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Антон Любенов Тулев
Величка Иванова Борисова
Милко Христов Кесаровски
Манол Иванов Тодоров
Марин Илиев Пенев
Директор за връзки с инвеститорите Йорданка Нейкова Димитрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2018 0.5 0.475 14.06.2019
2016 0.5 0.475 31.05.2017
2015 1.0 0.95 16.06.2016
2014 2.0 1.9 04.06.2015
2013 1.0 0.95 12.06.2014
2012 0.5 0.475 13.06.2013
2011 0.75 0.7125 15.06.2012
2010 0.2 0.19 15.06.2011
2008 1.0 0.95 28.05.2009
2007 1.0 0.95 12.06.2008
2006 0.65 0.6 14.06.2007
2005 0.54 0.5 08.06.2006
2004 0.54 0.46 20.05.2005
2002 1.2 1.02 15.05.2003
2001 1.2 1.02 29.05.2002
2000 0.4 0.34 -
 

Разпределение на акционерен капитал

Фазеринвест АД 58.59%
LEO OVERSEAS Ltd. 9.16%
Добруджа Холдинг АД 3.34%
Милко Христов Кесаровски 0.57%
Манол Иванов Тодоров 0.56%
Антон Любенов Тулев 0.45%
Величка Иванова Борисова 0.27%
Марин Илиев Пенев 0.11%
 

Участия в други компании