Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 25 Септември 2020
 
03 Септември 2020 16:31 18.000 0.300 (1.69%)

Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2019
9/2019 6/2019 3/2019 »
ROE (T4Q)   16.53% - - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   6.31% - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   3.95% - - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   9.73% - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   - - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   -2.24 - - -  
CFO/Equity (LQ)   -0.22 -0.20 -0.99 -1.33  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -0.70 - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.09 -0.07 -0.36 -0.17  
Sales/Employees (LY)   0K - - -  
Net Income/Employees (LY)   1 052K - - -  
FCF (T4Q)   -285K - - -  
FCF (LQ)   -35K -29K -145K -76K  
EBIT (T4Q)   4 022K - - -  
EBIT (LQ)   2 699K -24K 413K 934K  
EBITDA (T4Q)   4 022K - - -  
EBITDA (LQ)   2 699K -24K 413K 934K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.