Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 21 Септември 2019
 
20 Септември 2019 15:49 13.500 3.100 (18.67%)

Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
13.500 лв. 3.100 18.67% 675 20 Септември 2019 15:49
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 23 609 / 1 457
Пазарна
капитализация
10 530 054
Брой емитирани акции 780 004
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.72 / 0.63
Beta/Adj. Beta -29.14 / -19.19
Цена на предходно затваряне 16.600
Най-висока дневна цена 13.500
Най-ниска дневна цена 13.500
Най-висока 52-седмична цена 16.60
Най-ниска 52-седмична цена 3.94
52-седмично изменение 6.90%
Изменение от началото на годината 35.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 18.67% 15.62% 15.62% 10.00% 35.00% 6.90%
Спрямо максималната за периода 0.00% 18.67% 18.67% 18.67% 18.67% 18.67%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 20.54% 242.64% 242.64%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 17.65% 16.67% 16.66% 16.38% 16.36%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 65 486 000 лв.
Продажби 8 232 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 2 717 000 лв.
Печалба на акция -
ОПП -1 547 000 лв.
ОА/СК 3.91
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -31.03% - -
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -