Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Юли 2019
 
10 Юли 2019 11:35 15.500 2.300 (17.42%)

Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
15.500 лв. 2.300 17.42% 388 10 Юли 2019 11:35
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 25
Средно дневен обем (лева/акции) 151 / 13
Пазарна
капитализация
12 090 062
Брой емитирани акции 780 004
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 2.11 / 1.61
Beta/Adj. Beta -31.22 / -20.59
Цена на предходно затваряне 13.200
Най-висока дневна цена 15.500
Най-ниска дневна цена 15.500
Най-висока 52-седмична цена 15.50
Най-ниска 52-седмична цена 3.94
52-седмично изменение 55.00%
Изменение от началото на годината 55.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 17.42% 38.39% 19.23% 252.27% 55.00% 55.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 17.42% 38.39% 293.40% 293.40% 293.40%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.17% 8.45% 33.31% 42.15% 15.07%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 54 978 000 лв.
Продажби 8 232 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 2 717 000 лв.
Печалба на акция -
ОПП -1 547 000 лв.
ОА/СК 7.31
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -31.03% - -
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -