Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 5 Юли 2020
 
03 Юли 2020 16:14 1.480 0.000 (0.00%)

Градус АД (GR6 / GR6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2020
12/2019 9/2019 6/2019 »
ROE (T4Q)   3.73% 3.73% 2.66% -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   4.39% 4.47% 3.25% -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   3.66% 3.66% 2.61% -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   3.53% 3.51% 2.43% -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   167 357.14% 17 767.16% 14 323.33% -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   167 357.14% 17 767.16% 14 323.33% -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   167 457.14% 17 777.61% 14 338.33% -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -9 685.71 -922.39 -2 570.00 -  
CFO/Sales (LQ)   - 12 442.86 - -  
CFO/Equity (T4Q)   -0.22 -0.19 -0.48 -  
CFO/Equity (LQ)   -0.06 0.28 -0.39 -0.05  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -10.93 -9.97 -25.14 -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -343.64 287.46 -3 045.00 -0.58  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -680K -620K -1 544K -  
FCF (LQ)   -190K 870K -1 218K -142K  
EBIT (T4Q)   11 300K 11 410K 8 013K -  
EBIT (LQ)   -160K 5 774K -128K 5 814K  
EBITDA (T4Q)   11 302K 11 412K 8 015K -  
EBITDA (LQ)   -159K 5 775K -128K 5 814K  
Dividend Cover (LY)   - 2.34 - -  
Dividend Payout (LY)   - 0.43 - -  
Retained Earnings (LY)   - 0.57 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.