Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Октомври 2019
 
18 Октомври 2019 12:12 1.710 0.000 (0.00%)

Градус АД (GR6 / GR6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
Борсов код: GR6 / GR6Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100002184Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 204882907Принадлежност към индекс: BGBX 40, Sofix, BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус
Телефони(+359 2) 421 40 65
Факс
E-mailinfo@gradus.bg
Сайт на компаниятаwww.gradus.bg
 
Общ брой акции 243 608 710
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Лука Ангелов
Иван Ангелов
Членове на управителен орган Лука Ангелов
Иван Ангелов
Георги Бабев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2018 0.1 0.095 10.06.2019
 

Разпределение на акционерен капитал

Лука Ангелов Ангелов 40.72%
Иван Ангелов Ангелов 40.72%
Юридически лица 15.65%
Други физически лица 2.91%
 

Участия в други компании