Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Септември 2019
 
20 Септември 2019 13:54 3.720 0.040 (1.06%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.720 лв. 0.040 1.06% 280 20 Септември 2019 13:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 75
Средно дневен обем (лева/акции) 461 / 125
Пазарна
капитализация
36 978 255
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) - / 6.97
P/B (неконс. / конс.) 1.01 / 1.01
Beta/Adj. Beta 0.12 / 0.41
Цена на предходно затваряне 3.760
Най-висока дневна цена 3.760
Най-ниска дневна цена 3.720
Най-висока 52-седмична цена 4.10
Най-ниска 52-седмична цена 3.20
52-седмично изменение 9.41%
Изменение от началото на годината 7.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.06% 1.06% 6.53% 3.33% 7.00% 9.41%
Спрямо максималната за периода 1.06% 1.06% 6.53% 7.00% 9.27% 9.27%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 5.68% 16.25% 16.25% 16.25%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.19% 0.64% 4.02% 0.90% 6.70% 6.58%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 158 794 000 лв.
Продажби 21 095 000 лв.
EBITDA 6 615 000 лв.
EBIT 6 509 000 лв.
Нетна печалба 2 933 000 лв.
Печалба на акция 0.53 лв.
ОПП -9 991 000 лв.
ОА/СК 4.33
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 6.13% 14.21% -10.81%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -