Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 5 Април 2020
 
10 Март 2020 10:33 3.620 0.280 (7.18%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.620 лв. 0.280 7.18% 815 10 Март 2020 10:33
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 225
Средно дневен обем (лева/акции) 496 / 130
Пазарна
капитализация
35 984 215
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) 24.97 / 22.63
P/B (неконс. / конс.) 0.98 / 0.98
Beta/Adj. Beta 0.33 / 0.55
Цена на предходно затваряне 3.900
Най-висока дневна цена 3.620
Най-ниска дневна цена 3.620
Най-висока 52-седмична цена 4.00
Най-ниска 52-седмична цена 3.20
52-седмично изменение 4.23%
Изменение от началото на годината 8.12%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 7.18% 7.18% 6.70% 0.55% 8.12% 4.23%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 7.18% 9.50% 9.50% 9.50%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.56% 0.56% 0.56% 13.12%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 3.42% 5.11% 3.29% 4.56%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 159 717 000 лв.
Продажби 7 814 000 лв.
EBITDA 4 245 000 лв.
EBIT 3 803 000 лв.
Нетна печалба 1 590 000 лв.
Печалба на акция 0.16 лв.
ОПП -2 873 000 лв.
ОА/СК 4.36
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -1.50% 6.13% 14.21%
Счетоводна стойност на акция 4.08% - -
Общо активи 24.33% - -
Продажби 81 100.00% - -
EBITDA -50.01% - -
Нетна печалба -56.45% - -
ОПП -274.82% - -
Дивидент - - -