Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Май 2019
 
22 Май 2019 16:39 3.560 0.000 (0.00%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.560 лв. 0.000 0.00% 160 22 Май 2019 16:39
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 45
Средно дневен обем (лева/акции) 7 451 / 1 929
Пазарна
капитализация
35 387 792
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) - / 12.07
P/B (неконс. / конс.) 0.95 / 1.01
Beta/Adj. Beta 0.66 / 0.77
Цена на предходно затваряне 3.560
Най-висока дневна цена 3.560
Най-ниска дневна цена 3.560
Най-висока 52-седмична цена 4.10
Най-ниска 52-седмична цена 3.30
52-седмично изменение 6.59%
Изменение от началото на годината 11.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.56% 3.78% 11.00% 11.00% 6.59%
Спрямо максималната за периода 0.00% 6.81% 8.72% 13.17% 13.17% 13.17%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.56% 1.71% 1.71% 1.71% 7.88%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.79% 3.99% 7.80% 10.75% 10.42%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 147 010 000 лв.
Продажби 21 095 000 лв.
EBITDA 5 038 000 лв.
EBIT 4 953 000 лв.
Нетна печалба 2 933 000 лв.
Печалба на акция 0.30 лв.
ОПП -9 991 000 лв.
ОА/СК 4.19
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 6.13% 14.21% -10.81%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -