Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 13 Ноември 2019
 
12 Ноември 2019 16:48 3.700 0.000 (0.00%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.700 лв. 0.000 0.00% 111 12 Ноември 2019 16:48
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 30
Средно дневен обем (лева/акции) 666 / 175
Пазарна
капитализация
36 779 447
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) - / 6.93
P/B (неконс. / конс.) 1.02 / 1.00
Beta/Adj. Beta -0.01 / 0.32
Цена на предходно затваряне 3.700
Най-висока дневна цена 3.700
Най-ниска дневна цена 3.700
Най-висока 52-седмична цена 4.10
Най-ниска 52-седмична цена 3.20
52-седмично изменение 5.71%
Изменение от началото на годината 7.50%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 1.09% 0.00% 15.62% 7.50% 5.71%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 7.04% 7.50% 9.76% 9.76%
Спрямо минималната за периода 0.00% 3.35% 3.93% 8.19% 15.62% 15.62%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.70% 2.81% 2.61% 7.20% 7.08%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 158 794 000 лв.
Продажби 21 095 000 лв.
EBITDA 6 615 000 лв.
EBIT 6 509 000 лв.
Нетна печалба 2 933 000 лв.
Печалба на акция 0.53 лв.
ОПП -9 991 000 лв.
ОА/СК 4.33
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 6.13% 14.21% -10.81%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -