Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 22 Януари 2020
 
22 Януари 2020 11:41 3.700 0.000 (0.00%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.700 лв. 0.000 0.00% 444 22 Януари 2020 11:41
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 120
Средно дневен обем (лева/акции) 763 / 199
Пазарна
капитализация
36 779 447
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) - / 8.18
P/B (неконс. / конс.) 1.02 / 1.01
Beta/Adj. Beta -0.12 / 0.25
Цена на предходно затваряне 3.700
Най-висока дневна цена 3.700
Най-ниска дневна цена 3.700
Най-висока 52-седмична цена 4.10
Най-ниска 52-седмична цена 3.20
52-седмично изменение 4.52%
Изменение от началото на годината 6.09%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 2.21% 0.54% 2.78% 6.09% 4.52%
Спрямо максималната за периода 0.00% 1.07% 7.50% 7.50% 7.50% 9.76%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.54% 2.21% 4.52% 2.21% 15.62%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.30% 5.15% 3.34% 1.80% 7.18%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 142 427 000 лв.
Продажби 21 095 000 лв.
EBITDA 6 058 000 лв.
EBIT 5 820 000 лв.
Нетна печалба 2 933 000 лв.
Печалба на акция 0.45 лв.
ОПП -9 991 000 лв.
ОА/СК 3.93
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -1.50% 6.13% 14.21%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи 0% - -
Продажби 0% - -
EBITDA - - -
Нетна печалба 0% - -
ОПП 0% - -
Дивидент - - -