Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Март 2019
 
21 Март 2019 12:53 3.900 0.120 (3.17%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.900 лв. 0.120 3.17% 60 002 21 Март 2019 12:53
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.15% / 15 385
Средно дневен обем (лева/акции) 112 911 / 28 321
Пазарна
капитализация
38 767 525
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) 13.30 / 17.09
P/B (неконс. / конс.) 1.09 / 1.10
Beta/Adj. Beta 0.40 / 0.60
Цена на предходно затваряне 3.780
Най-висока дневна цена 3.900
Най-ниска дневна цена 3.900
Най-висока 52-седмична цена 4.10
Най-ниска 52-седмична цена 3.30
52-седмично изменение 14.04%
Изменение от началото на годината 2.50%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.17% 3.17% 2.50% 9.55% 2.50% 14.04%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 4.88% 4.88% 4.88% 4.88%
Спрямо минималната за периода 0.00% 3.17% 3.72% 10.17% 10.17% 18.18%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.15% 0.05% 2.18% 2.28% 1.86%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 146 055 000 лв.
Продажби 21 040 000 лв.
EBITDA 5 005 000 лв.
EBIT 4 920 000 лв.
Нетна печалба 2 198 000 лв.
Печалба на акция 0.22 лв.
ОПП -6 278 000 лв.
ОА/СК 4.27
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 6.13% 14.21% -10.81%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -