Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Юни 2018
 
13 Юни 2018 16:50 2.900 0.160 (5.84%)

Северкооп Гъмза Холдинг АД (6S4 / GAMZA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира.
Борсов код: 6S4 / GAMZAПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100026985Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121661931Принадлежност към индекс: BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1504, ул. “Анжело Ронкали” 10
Телефони02/9440699
Факс
E-mailgmzf@aclubcable.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 2 673 899
Номинал на 1 акция2.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 10
Ръководство Галина Ковачка, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Галина Петрова Ковачка
Йордан Йорданов Нотев
Камен Мариянов Михайлов
Директор за връзки с инвеститорите Таня Боцева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2006 0.06 0.06 23.06.2007
2005 0.14 0.13 10.06.2006
2003 0.12 0.1 12.06.2004
2002 0.12 0.1 26.06.2003
2001 0.12 0.1 30.05.2002
2000 0.12 0.1 -
 

Разпределение на акционерен капитал

Рейнхам България ЕООД 18.03%
Гусберг България ЕООД 10.26%
 

Участия в други компании

ПЕРУН 96.07%
БУЛЛИП 92.02%
ИМОТИ 88.14%
ЕМОС 83.19%
ВИНПРОМ 81.99%
БЛАТЦА 81.69%
УСТРЕМ АГРО 80.24%
"ГИЕ" ООД (в несъстоятелност) 80.00%
ДИОНИСИЙ 68.99%
"СОФКОМИНГРУП" ООД 50.00%
ЛОТОС - в несъст. 39.88%
1.ИНТЕРИОР (в несъстоятелност) 34.00%
"РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД (в ликвидация) 27.00%
КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС 5.00%
ОРФЕЙ-Б 4.17%
СЕРДИКА-90 3.74%
ДИМЯТ 2.69%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ 2.00%
ХИМКО 1.98%
БЕЛАТУР 1.23%
МОНТЕКС - М 0.39%
АГРОПОЛИХИМ 0.15%
ПОЛИМЕРИ 0.00%