16 Април 2014 13:56 1.000 0.100 (11.11%)

Северкооп Гъмза Холдинг АД (6S4 / GAMZA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира.
Борсов код: 6S4 / GAMZAПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100026985Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121661931Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1504, ул. “Анжело Ронкали” 10
Телефони02/9440699
Факс
E-mailgmzf@aclubcable.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 2 673 899
Номинал на 1 акция2.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 10
 

Общи събрания

Дата Място Публикувана в ДВ Текст на обявата
30.05.2007 София, ул. Г. С. Раковски 99, сграда на ЦКС 32/17.04.2007 Съветът на директорите на "Северкооп - Гъмза Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционери...  Пълен текст
23.05.2006 София, ул. Г. С. Раковски 99, сграда на ЦКС 29/07.04.2006 Съветът на директорите на "Северкооп - Гъмза Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционери...  Пълен текст
20.05.2005 София, ул. Г. С. Раковски 99, сграда на ЦКС 32/12.04.2005 Съветът на директорите на "Северкооп - Гъмза Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционери...  Пълен текст
26.05.2004 София, ул. Г. С. Раковски 99, сграда на ЦКС 31/16.04.2004 Съветът на директорите на "Северкооп - Гъмза Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционери...  Пълен текст
Ръководство Цветко Тихолов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Цветко Тихолов
Младен Мутафчийски
Антоанела Костадинова
Директор за връзки с инвеститорите Таня Боцева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2006 0.06 0.06 23.06.2007
2005 0.14 0.13 10.06.2006
2003 0.12 0.1 12.06.2004
2002 0.12 0.1 26.06.2003
2001 0.12 0.1 30.05.2002
2000 0.12 0.1 -
 

Разпределение на акционерен капитал

Рейнхам България ЕООД 18.03%
Гусберг България ЕООД 10.26%
 

Участия в други компании

ПЕРУН 96.07%
БУЛЛИП 92.02%
ИМОТИ 88.14%
ЕМОС 83.19%
ВИНПРОМ 81.99%
БЛАТЦА 81.69%
УСТРЕМ АГРО 80.24%
"ГИЕ" ООД (в несъстоятелност) 80.00%
ДИОНИСИЙ 68.99%
"СОФКОМИНГРУП" ООД 50.00%
ЛОТОС - в несъст. 39.88%
1.ИНТЕРИОР (в несъстоятелност) 34.00%
"РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД (в ликвидация) 27.00%
КООПЕРАТИВЕН БИЗНЕС 5.00%
ОРФЕЙ-Б 4.17%
СЕРДИКА-90 3.74%
ДИМЯТ 2.69%
ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ 2.00%
ХИМКО 1.98%
БЕЛАТУР 1.23%
МОНТЕКС - М 0.39%
АГРОПОЛИХИМ 0.15%
ПОЛИМЕРИ 0.00%