17 Април 2014 17:00 2.757 0.010 (0.36%)

Енемона АД (E4A / ENM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна и търговска дейност.
Борсов код: E4A / ENMПазар: Сегмент акции Premium
ISIN: BG1100042073Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: 020955078Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 113, ж.к. "Гео Милев", ул. "Коста Лулчев" №20
Телефони02/8054850
Факс02/8054837
E-mailoffice-sf@enemona.com
Сайт на компаниятаwww.enemona.com
 
Общ брой акции 11 933 600
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1 003
 

Общи събрания

Дата Място Публикувана в ДВ Текст на обявата
13.04.2007 Козлодуй, ул. Панайот Хитов 1А 22/13.03.2007 Съветът на директорите на "Енемона" - АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква отделно общо събрание на акционерите, притежаващи привиле...  Пълен текст
13.04.2007 Козлодуй, ул. Панайот Хитов 1А 22/13.03.2007 Съветът на директорите на "Енемона" - АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на 13...  Пълен текст
19.07.2006 Козлодуй, ул. Панайот Хитов 1А 55/07.07.2006 Съветът на директорите на "Енемона" - АД, Козлодуй, на основание чл. 206, ал. 6 и 7 и чл. 214 ТЗ обявява сключването на облигационен заем чр...  Пълен текст
15.06.2005 Козлодуй, ул. Панайот Хитов 1А 45/31.05.2005 Съветът на директорите на "Енемона" - АД, Козлодуй, на основание чл. 206, ал. 6 ТЗ издава емисия обикновени петгодишни поименни безналични л...  Пълен текст
10.07.2002 Козлодуй, ул. Панайот Хитов 1А 56/07.06.2002 Съветът на директорите на "Енемона" - АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.VII.2002 г. в ...  Пълен текст
Всички общи събрания
Ръководство Дичко Прокопиев Прокопиев, Председател на Съвета на директорите и Главен изпълнителен директор
Богдан Дичев Прокопиев, Заместник председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Николай Филипов Филчев
Емил Кирилов Манчев
Богдан Дичев Прокопиев
Дичко Прокопиев Прокопиев
Маргарита Иванова Динева
Директор за връзки с инвеститорите Теодора Петрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2009 0.1256955 0.119410725 12.07.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

Дичко Прокопиев 59.58%
Други 21.24%
Глобал Кепитъл ООД 19.18%
 

Участия в други компании

ТФЕЦ Никопол ЕАД 100.00%
ФЕЦ Младеново ЕООД 100.00%
Беко инженеринг АД 99.00%
Енемона Ютилитис ЕАД 97.24%
Неврокоп-газ АД 90.00%
Артанес Майнинг Груп АД 90.00%
ФЕЕИ АДСИЦ 88.97%
Пирин Пауър АД 84.00%
Емко АД 77.36%
ФИНИ АДСИЦ 69.23%
Хемусгаз АД 50.00%
Алфа Енемона ООД 40.00%