Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 8 Август 2020
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ZAG-FIN31 Юли 2020 20:01

Финансови отчети
към дата: 31.12.2019 г.; вид: консолидиран, одитиран;

Годишен консолидиран финансов отчет

"Загора Фининвест" АД обявява годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.