Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 13 Юли 2020
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 18.61% -
ROFA 17.57% -
ROA 2.41% -
ROCE 1.37% -
Operating Margin 505.43% -
Pretax Margin 505.43% -
Net Profit Margin 505.43% -
CFO/Sales -210.08 -
CFO/Equity -7.74 -
CFO/Total Liabilities -1.15 -
Sales/Employees - -
Net Income/Employees - -
FCF -542K -
EBIT 411K -
EBITDA 411K -
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio 1.61 1.40
Current Ratio 1.61 1.69
TA/Employees - -
Cashflow Interest -0.20 -
Interest Cover 1.47 -
Assets Turnover 0.00 -
Fixed Assets Turnover 0.03 -
Inventory Turnover - -
Receivables Turnover 0.01 -
Working Capital Turnover 0.01 -
Altman Z-Score - -
Market Liquidity - -
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - -
BVPS 847.80 -
Earnings Per Share 142.69 -
EBITDA Per Share 44.97 -
Sales Per Share 28.23 -
FCF Per Share -59.31 -
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity 6.98 2.35
Long Term Debt/Equity 2.23 0.00
Long Term Debt/TA 0.32 0.00
Total Debt/Equity 5.98 1.35
Total Debt/TA 0.86 0.57
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth 11.61% -
BVPS Growth 20.24% -
Sales Growth - -
CFO Growth - -
FCF Growth - -
EBIT Growth - -
Net Income Growth - -
EPS Growth - -
Dividend Growth - -
Price Growth - -
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - -
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - -
Dividend Yield - -
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - -
P/S - -
P/CF - -
P/FCF - -
Enterprise Value (EV) - -
EV/EBITDA - -
EV/Sales - -
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2019