Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Февруари 2020
 
21 Февруари 2020 16:16 3.640 0.160 (4.60%)

Трейс груп холд АД (T57 / TRACE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

TRACE30 Ноември 2018 16:26

Финансови отчети

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Трейс груп холд АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 г.