Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 8 Август 2020
 
07 Август 2020 13:15 37.200 2.400 (6.06%)

Холдинг Варна АД (5V2 / HVAR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HVAR03 Април 2020 17:25

Общо събрание на акционерите

Покана за ОСА и материалаи

„Управителният съвет на "Холдинг Варна" АД- гр. Варна, на основание чл. 223 Търговския закон и чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 05. 05. 2020г. от 10.00ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена", хотел „Галерия Графит", при следния дневен ред: