Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 16 Юли 2020
 
30 Юни 2020 16:22 17.500 0.500 (2.94%)

Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HEKI10 Януари 2020 15:34

Други

Промяна в седалището и адреса на управление, актуализиране на Устава

"Екип-98 Холдинг" АД уведомява своите акционери, че с решение на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 31.12.2019 и считано от 10.01.2020 г. са променени седалището и адреса на управление на Дружеството. Новият адрес е: бул. Александрър Малинов № 75. Промяната е отразена в Устава на "Екип-98 Холдинг" АД, чрез вписване в Търговския регистър под номер 20200110131824.