Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Октомври 2019
 
18 Октомври 2019 15:40 8.450 0.050 (0.59%)

Алкомет АД (6AM / ALUM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ALUM30 Януари 2019 18:24

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

В дружеството е постъпило Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ПОД Алианц, България, за придобиване на акции от капитала на Алкомет АД, поради което дяловото участие на ЗУПФ Алианц, България, ЗППФ Алианц, България и ДПФ Алианц, България преминава границата от 5 % от капитала на Алкомет АД и достига 5.18 % или 929 281 броя безналични акции. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар е 23.01.2019

Прикачени файлове
30.01 FINAL Allianz shares percentage.docx