Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 21 Септември 2019
 
(%)

Лев Инвест АДСИЦ-София (9LV / 9LV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

9LV11 Септември 2019 13:12

Общо събрание на акционерите

Обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА на "Лев Инвест" АДСИЦ

Обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА на "Лев Инвест" АДСИЦ