Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024

Комисии и агенции

Име Контакти
Агенция Митници ул. Георги С. Раковски 47, София 1202, тел.: (+359 2) 9859 45 28; (+359 2) 9859 4233; (+359 2) 9859 4210
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол ул. Врабча 23, София 1000, тел.: (+359 2) 970 1601
Агенция по обществени поръчки ул. Леге 4, София 1000, тел.: (+359 2) 9407 050
Българска агенция за експортно застраховане бул. Ал. Стамболийски № 55, ет. 1, София 1301, тел.: (+359 2) 923 69 11
Българска агенция за инвестиции ул. Аксаков 31, София 1000, тел.: ( +359 2 ) 985 5500
Българска фондова борса ул. Три уши 6 , София 1301, тел.: (+359 2) 937 09 34, (+359 2) 4001 134
Държавна агенция за енергийно и водно регулиране бул. Княз Александър Дондуков 8-10, тел.: (+359 2) 9359 628, (+359 2) 9359 715
Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша №18, София 1000, тел.: (+359 2) 935 61 13, (+359 2) 935 61 90
Комисия за финансов надзор ул. Будапеща 16, София 1000, тел.: (+359 2) 94 04 999 централа
Национален осигурителен институт бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, София 1303, тел.: (+359 2) 926 10 10
Национален статистически институт ул. П. Волов № 2, София 1038, тел.: (+359 2) 9857 111
Национална агенция за приходите бул. Дондуков 52, София 1000, тел.: (+359 2) 0700 18 700
Сметна палата ул. "Екзарх Йосиф" 37, София 1000, тел.: (+359 2) 980 36 90; (+359) 935 75 47
Фонд за гарантиране на влоговете в банките ул. Владайска 27, София 1606, тел.: (+359 2) 953 1217, (+359 2) 953 1318
Централен депозитар ул. Три уши № 6, ет.4, София 1301, тел.: (+359 2) 939 19 81, (+359 2) 400 12 41