Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Януари 2022

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
12.01.2022
17:11
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
ЛИПСА НА КВОРУМ ИОСА 11.06.2021
29.12.2021
17:08
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Други
Уведомление за извършено плащане на лихва по емисия облигация
29.12.2021
17:08
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Други
Уведомление за извършено плащане по главница по емисия облигации
08.12.2021
14:50
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Представяне и публикация на Покана за Общо събрание на акционерите
29.11.2021
17:25
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 г.
30.10.2021
17:17
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Други
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 3-то тримесечие 2021 г.
30.10.2021
17:16
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 г.
28.08.2021
19:17
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-то тримесечие на 2021 г.
20.08.2021
17:47
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Други
Уведомление за извършено плащане на главница по емисия облигация
02.08.2021
13:16
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Други
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 2-ро тримесечие 2021 г.
30.07.2021
17:52
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет за 2-то тримесечие на 2021 г.
30.07.2021
17:46
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 2-ро тримесечие 2021 г.
16.07.2021
17:23
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Други
Уведомление
02.07.2021
19:59
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Други
Промяна на Адрес на управление и кореспонценция
02.07.2021
19:57
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Промени в управителните органи
Нови членове на СД и респективно нов Изп. директор
23.06.2021
13:33
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Протокол от ОСА проведено на 21-06-2021
31.05.2021
11:24
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Междинен консолидиран Финансов отчет за първо тримесечие 2021
19.05.2021
12:40
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Представяне и публикация на покана за свикване на Общо събрание на акционерите и материали
12.05.2021
15:16
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Вътрешна информация
Уведомление
29.04.2021
19:38
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
ГФО консолидиран одитиран 2020 г.

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.