Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 30 Септември 2023

Корпоративни съобщения
RSS
Дата Компания Заглавие
30.08.2023
15:58
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Представяне и публикация на Покана за Общо събрание на акционерите
30.08.2023
13:43
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2023 г.
31.07.2023
18:45
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 2-ро тримесечие 2023 г.
31.07.2023
18:41
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет за 1-во шестмесечие на 2023 г
17.07.2023
12:05
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите - втора дата
30.06.2023
11:00
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите - липса на кворум
30.05.2023
18:31
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
26.05.2023
15:09
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Покана за Общо събрание на акционерите
02.05.2023
19:44
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Отчет във връзка с чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК 1-во тримесечие 2023 г.
02.05.2023
19:36
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Уведомление за финансовото състояние Q1 2022
29.04.2023
17:05
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
КГФО 2022 ОДИТИРАН
30.03.2023
15:40
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Годишен финансов отчет одитиран
17.03.2023
16:09
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
02.03.2023
12:51
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите - липса на кворум
01.03.2023
14:21
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
28.01.2023
17:22
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Тримесечен индивидуален отчет на дружество със специална инвестиционна цел
27.01.2023
17:02
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Покана за Общо събрание на акционерите
19.12.2022
19:16
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Протокол от Общо събрание на акционерите
29.11.2022
14:08
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Финансови отчети
Уведомление за финансовото състояние консолидиран Q3 2022
16.11.2022
17:42
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
(SBPF / 6SB)
Общо събрание на акционерите
Представяне и публикация на Покана за Общо събрание на акционерите 19.12.2022

За отваряне на файлове подписани с електронен подпис (разширение .p7s), е необходимо да имате програмата DSTOOL
Този раздел на сайта е предназначен за разпространението на регулирана информация от публичните дружества. Публикуваните данни представляват важна финансова информация, която дружествата са задължени да направят публично достояние съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба №2 "За проспектите при публично предлагане...". Освен регулираната информация, дружествата имат възможност да публикуват и друга свързана с тях информация и/или новини, които биха представлявали интерес за финансовата общност.

Повече информация за услугата предоставяна на публичните компании от Инфосток, може да намерите тук.