Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Юни 2017
 
 

Сделки

Дата/Час Код Име Цена Брой Сума
22.06.2017 17:00 5DOV / DOVUHL Доверие ОХ 1.897 500 948.50
22.06.2017 17:00 4EH / EUBG Еврохолд България 1.099 216 237.38
22.06.2017 17:00 BSO / BSO Българска фондова борса – Со... 2.980 485 1 445.30
22.06.2017 17:00 6C4 / CHIM Химимпорт 1.784 185 330.04
22.06.2017 17:00 6C4 / CHIM Химимпорт 1.784 20 35.68
22.06.2017 17:00 3JR / SFARM Софарма АД 4.400 500 2 200.00
22.06.2017 17:00 5BD / LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0.870 199 173.13
22.06.2017 17:00 5BD / LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0.870 200 174.00
22.06.2017 16:54 6C4 / CHIM Химимпорт 1.782 195 347.49
22.06.2017 16:54 3JR / SFARM Софарма АД 4.400 1 000 4 400.00
22.06.2017 16:53 3JR / SFARM Софарма АД 4.400 1 000 4 400.00
22.06.2017 16:52 5BD / LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0.945 399 377.06
22.06.2017 16:52 3JR / SFARM Софарма АД 4.400 205 902.00
22.06.2017 16:52 3JR / SFARM Софарма АД 4.400 795 3 498.00
22.06.2017 16:51 SO5 / SFTRD Софарма Трейдинг АД 8.160 1 500 12 240.00
22.06.2017 16:50 SO5 / SFTRD Софарма Трейдинг АД 8.180 120 981.60
22.06.2017 16:50 5BD / LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0.860 1 0.86
22.06.2017 16:50 5BD / LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0.860 399 343.14
22.06.2017 16:50 6L1 / LOMSKO Ломско пиво АД 0.570 1 000 570.00
22.06.2017 16:50 6L1 / LOMSKO Ломско пиво АД 0.571 1 000 571.00
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 22.06.2017):
Сделки: 1 436 977
Обем (брой лотове): 3 942 969 647
Средна цена на лот: 2.649
Обем лева: 10 447 803 081.30