Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 31 Март 2020
 
30 Март 2020 16:53 3.040 0.040 (1.30%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2019
9/2019 6/2019  
ROE (T4Q)   - - - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   - - - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   - - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   1 676.33% - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   1 676.33% - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   1 586.22% - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -401.41 - - -  
CFO/Sales (LQ)   -914.29 -735.59 - -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   -2.25 -1.96 - -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -10.46 -10.54 - -  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -1 146K - - -  
FCF (LQ)   -451K -436K - -  
EBIT (T4Q)   4 812K - - -  
EBIT (LQ)   540K 3 108K - -  
EBITDA (T4Q)   4 822K - - -  
EBITDA (LQ)   543K 3 110K - -  
Dividend Cover (LY)   1.75 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.57 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.43 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.