Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Май 2020
 
28 Май 2020 15:59 3.760 0.080 (2.17%)

Алтерко АД (A4L / A4L)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка, продажба и отстъпване на лицензи за ползване на патенти и други права на интелектуална и индустриална собственост; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; консултантски и маркетингови сделки; предоставяне на услуги по управление и администриране на местни и чужди юридически лица; както и всякакви други търговски сделки незабранени от закона.
Борсов код: A4L / A4LПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100003166Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 201047670Принадлежност към индекс: BGBX 40,
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1404, бул. България №109, ет.8
Телефони(+359 2) 957 12 47 (+359) 899 915 929
Факс(+359 2) 957 12 48
E-mailinvestors@allterco.com
Сайт на компаниятаwww.allterco.com
 
Общ брой акции 15 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Светлин Илиев Тодоров
Димитър Стоянов Димитров
Членове на управителен орган Светлин Илиев Тодоров
Димитър Стоянов Димитров
Николай Ангелов Мартинов
Директор за връзки с инвеститорите Деница Валериева Стефанова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2019 0.18 0.171 28.10.2019
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании