Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
14 Октомври 2019 13:59 25.000 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2017
12/2016 9/2016 6/2016 »
ROE (T4Q)   -1.04% -0.52% -0.79% -0.52%  
ROE (3YA)   -1.36% -1.19% -1.36% -1.43%  
ROFA (T4Q)   -0.98% -0.49% -0.74% -0.49%  
ROFA (3YA)   -1.31% -1.15% -1.31% -1.39%  
ROA (T4Q)   -0.98% -0.49% -0.74% -0.49%  
ROA (3YA)   -1.29% -1.13% -1.29% -1.37%  
ROCE (T4Q)   -1.01% -0.51% -0.76% -0.51%  
ROCE (3YA)   -1.33% -1.16% -1.33% -1.40%  
Operating Margin (T4Q)   - -100.00% -150.00% -100.00%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - -100.00% -150.00% -100.00%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - -100.00% -150.00% -100.00%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - 50.00 0.00 -50.00  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   -0.52 0.26 0.00 -0.26  
CFO/Equity (LQ)   -0.75 0.26 0.00 0.00  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -9.52 3.85 0.00 -4.17  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -33.33 3.70 0.00 0.00  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -2K 1K 0K -1K  
FCF (LQ)   -3K 1K 0K 0K  
EBIT (T4Q)   -4K -2K -3K -2K  
EBIT (LQ)   -3K 1K -2K 0K  
EBITDA (T4Q)   -4K -2K -3K -2K  
EBITDA (LQ)   -3K 1K -2K 0K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.