Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 19 Ноември 2019
 
13 Ноември 2019 13:51 25.000 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.10.2019 18:04 Финансови отчети
Междинен отчет към 30.09.2019
30.07.2019 21:10 Финансови отчети
Междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2019
18.07.2019 12:23 Промени в управителните органи
Промяна на независим член на СД
18.07.2019 12:21 Уведомление за дялово участие
Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК
01.07.2019 23:53 Общо събрание на акционерите
Протокол от редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2019 г.
20.06.2019 15:19 Вътрешна информация
Уведомление за предстоящо четвърто лихвено плащане по облигация
19.06.2019 00:19 Общо събрание на акционерите
Актуализирана покана за свикване на ОСА на акционерите на Фючърс Кепитал АД
11.06.2019 22:02 Уведомление за дялово участие
Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК
06.06.2019 20:18 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година и Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК
23.05.2019 17:55 Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите