Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 6 Април 2020
 
06 Април 2020 15:03 25.000 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
31.03.2020 19:15 Финансови отчети
Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.
06.03.2020 15:09 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
18.02.2020 17:12 Уведомление за дялово участие
Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК 18.02.2020
17.02.2020 13:46 Уведомление за дялово участие
Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК 17.02.2020
04.02.2020 14:47 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
30.01.2020 13:46 Финансови отчети
Междинен финансов отчет към 31.12.2019
30.12.2019 15:45 Уведомление за дялово участие
Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК
20.12.2019 16:04 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година и Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК
19.12.2019 11:02 Вътрешна информация
Уведомление за предстоящо пето лихвено плащане по облигация
13.12.2019 17:18 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година