Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Септември 2020
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Коефициенти за рентабилност
  Компания Сектор
ROE 261.11% 5.80%
ROFA - 47.51%
ROA -91.79% 2.10%
ROCE - 4.17%
Operating Margin -4 595.07% -181.79%
Pretax Margin -4 595.07% -181.76%
Net Profit Margin -4 595.07% -183.72%
CFO/Sales - -10.46
CFO/Equity - 25.75
CFO/Total Liabilities - -24.63
Sales/Employees 209K 73K
Net Income/Employees -9 593K -1 909K
FCF -5 564K -3 645K
EBIT -4 268 774K -344 098K
EBITDA -4 263 210K -338 682K
Dividend Cover - -
Dividend Payout - -
Retained Earnings - -
Коефициенти за активи
и ликвидност
  Компания Сектор
Quick Ratio - 324.13
Current Ratio - 324.14
TA/Employees 10 450K 2 980K
Cashflow Interest - 520.44
Interest Cover - 136.89
Assets Turnover 0.02 0.04
Fixed Assets Turnover - 0.47
Inventory Turnover - 3 706.29
Receivables Turnover - 0.82
Working Capital Turnover - 0.27
Altman Z-Score - 5.40
Market Liquidity 0.89% 3.28%
Коефициенти за една акция
  Компания Сектор
Dividends Per Share - 0.05
BVPS -577.95 -38.00
Earnings Per Share -651.55 -53.57
EBITDA Per Share -650.70 -53.46
Sales Per Share 14.18 2.02
FCF Per Share -0.85 0.16
Коефициенти за ливъридж
  Компания Сектор
TA/Equity -0.48 4.21
Long Term Debt/Equity - 0.09
Long Term Debt/TA - 0.05
Total Debt/Equity - 0.75
Total Debt/TA - 0.20
Коефициенти за растеж
  Компания Сектор
Total Assets Growth -72.78% 11.95%
BVPS Growth -725.30% 9.87%
Sales Growth -277.11% 35.96%
CFO Growth - -87.75%
FCF Growth - -89.79%
EBIT Growth 160.82% -60.67%
Net Income Growth 199.50% -46.68%
EPS Growth 199.50% -46.68%
Dividend Growth - 0.00%
Price Growth -99.63% -20.00%
Пазарни коефициенти
 
  Компания Сектор
P/E - 52.32
P/E 52W High - -
P/E 52W Low - -
P/E vs Index - -
P/E vs Sector - -
Yield - 60.95%
Dividend Yield - 3.56%
Dividend Yield vs Index - -
Dividend Yield vs Sector - -
P/B - 1.18
P/S 0.02 4.45
P/CF - 12.43
P/FCF - 13.62
Enterprise Value (EV) 2 031K 85 332K
EV/EBITDA -0.00 -4.43
EV/Sales 0.02 4.26
Изчислението на коефициентите на тази страница се базира на неконсолидирани данни и включва последния публикуван от дружеството отчет, освен ако не е посочено друго.
Последно публикуван неконсолидиран отчет: 12/2014