Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 17 Септември 2019
 
18 Юни 2019 12:13 2.780 0.620 (28.70%)

Велина АД (4VE / VELIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
2.780 лв. 0.620 28.70% 14 184 18 Юни 2019 12:13
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.33% / 5 102
Средно дневен обем (лева/акции) 18 222 / 13 919
Пазарна
капитализация
4 253 400
Брой емитирани акции 1 530 000
P/E (неконс. / конс.) 63.48 / -
P/B (неконс. / конс.) 1.06 / 1.45
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 2.160
Най-висока дневна цена 2.780
Най-ниска дневна цена 2.780
Най-висока 52-седмична цена 2.78
Най-ниска 52-седмична цена 1.05
52-седмично изменение 183.38%
Изменение от началото на годината 183.38%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 28.70% 31.13% 31.13% 115.50% 183.38% 183.38%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 28.70% 28.70% 148.21% 164.76% 164.76%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.43% 0.43% 112.38% 112.38% 112.38%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 3 954 000 лв.
Продажби 1 999 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 67 000 лв.
Печалба на акция -
ОПП 546 000 лв.
ОА/СК 1.35
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция - - 22.62%
Счетоводна стойност на акция 1.70% 1.99% 0.16%
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA -15.53% 1.34% 1.17%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 0%
Дивидент - - -