Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Февруари 2020
 
19 Февруари 2020 13:02 15.400 1.200 (7.23%)

Холдинг Нов Век АД (6N3 / HNVEK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
15.400 лв. 1.200 7.23% 770 19 Февруари 2020 13:02
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 50
Средно дневен обем (лева/акции) 761 / 44
Пазарна
капитализация
86 400 730
Брой емитирани акции 5 610 437
P/E (неконс. / конс.) 33.02 / 5.80
P/B (неконс. / конс.) 1.52 / 1.84
Beta/Adj. Beta 0.16 / 0.44
Цена на предходно затваряне 16.600
Най-висока дневна цена 15.400
Най-ниска дневна цена 15.400
Най-висока 52-седмична цена 17.50
Най-ниска 52-седмична цена 14.10
52-седмично изменение 4.76%
Изменение от началото на годината 12.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 7.23% 7.23% 9.41% 7.23% 12.00% 4.76%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 1.99% 0.00% 9.22%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 7.99% 9.52% 8.15% 5.84%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 154 568 000 лв.
Продажби 48 580 000 лв.
EBITDA 21 598 000 лв.
EBIT 19 485 000 лв.
Нетна печалба 1 716 000 лв.
Печалба на акция 2.66 лв.
ОПП -24 753 000 лв.
ОА/СК 3.29
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 5.42% 12.93% 5.00%
Счетоводна стойност на акция 68.97% - -
Общо активи -1.72% - -
Продажби -99.64% - -
EBITDA 11.16% - -
Нетна печалба 168.69% - -
ОПП -101.37% - -
Дивидент - - -