Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 19 Август 2019
 
15 Август 2019 14:07 15.500 0.900 (5.49%)

Холдинг Нов Век АД (6N3 / HNVEK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
15.500 лв. 0.900 5.49% 388 15 Август 2019 14:07
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 25
Средно дневен обем (лева/акции) 46 006 / 2 818
Пазарна
капитализация
86 961 774
Брой емитирани акции 5 610 437
P/E (неконс. / конс.) - / 39.05
P/B (неконс. / конс.) 1.60 / 5.29
Beta/Adj. Beta 1.03 / 1.02
Цена на предходно затваряне 16.400
Най-висока дневна цена 15.500
Най-ниска дневна цена 15.500
Най-висока 52-седмична цена 17.50
Най-ниска 52-седмична цена 13.10
52-седмично изменение 17.42%
Изменение от началото на годината 6.63%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 5.49% 4.32% 3.33% 5.44% 6.63% 17.42%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.49% 6.06% 9.88% 11.43% 11.43%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 4.03% 5.44% 9.93% 18.32%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 5.07% 5.09% 5.05% 5.00% 1.42%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 133 910 000 лв.
Продажби 48 580 000 лв.
EBITDA 8 888 000 лв.
EBIT 6 686 000 лв.
Нетна печалба 1 716 000 лв.
Печалба на акция 0.40 лв.
ОПП -24 753 000 лв.
ОА/СК 8.14
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 12.93% 5.00% 0%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -