Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Февруари 2020
 
06 Февруари 2020 10:16 7.200 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOP / 6SOP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
7.200 лв. 0.000 0.00% 288 06 Февруари 2020 10:16
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 40
Средно дневен обем (лева/акции) 1 020 / 143
Пазарна
капитализация
1 448 309
Брой емитирани акции 201 154
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) - / 0.14
Beta/Adj. Beta -0.23 / 0.17
Цена на предходно затваряне 7.200
Най-висока дневна цена 7.200
Най-ниска дневна цена 7.200
Най-висока 52-седмична цена 7.30
Най-ниска 52-седмична цена 4.70
52-седмично изменение 55.84%
Изменение от началото на годината 1.37%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 1.37% 14.29% 1.37% 55.84%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 1.37% 1.37% 1.37% 1.37%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 53.19%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.03% 1.02% 0.03% 27.89%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 591 000 лв.
Продажби -
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба -
Печалба на акция -
ОПП -
ОА/СК 1.16
Последен дивидент/година 0.30/2019
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 58.70% -2.13% -6.00%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент -50.00% 0% 166.67%