Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Август 2019
 
21 Август 2019 16:47 5.950 0.350 (5.56%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOP / 6SOP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
5.950 лв. 0.350 5.56% 595 21 Август 2019 16:47
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.05% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 1 525 / 281
Пазарна
капитализация
1 196 866
Брой емитирани акции 201 154
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) - / 0.12
Beta/Adj. Beta -0.36 / 0.09
Цена на предходно затваряне 6.300
Най-висока дневна цена 5.950
Най-ниска дневна цена 5.950
Най-висока 52-седмична цена 6.30
Най-ниска 52-седмична цена 4.60
52-седмично изменение 21.43%
Изменение от началото на годината 29.35%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 5.56% 0.83% 13.33% 17.82% 29.35% 21.43%
Спрямо максималната за периода 0.00% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 17.82% 17.82% 28.79% 29.35%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.16% 2.16% 9.92% 17.57% 18.93%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 591 000 лв.
Продажби -
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба -
Печалба на акция -
ОПП -
ОА/СК 1.16
Последен дивидент/година 0.60/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -2.13% -6.00% -
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент 0% 166.67% -