Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 16 Октомври 2019
 
10 Октомври 2019 16:19 5.950 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOP / 6SOP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
5.950 лв. 0.000 0.00% 1 094 10 Октомври 2019 16:19
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.09% / 183
Средно дневен обем (лева/акции) 721 / 122
Пазарна
капитализация
1 196 866
Брой емитирани акции 201 154
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) - / 0.12
Beta/Adj. Beta -0.35 / 0.09
Цена на предходно затваряне 5.950
Най-висока дневна цена 6.000
Най-ниска дневна цена 5.950
Най-висока 52-седмична цена 6.35
Най-ниска 52-седмична цена 4.60
52-седмично изменение 28.23%
Изменение от началото на годината 29.35%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 5.56% 2.59% 14.42% 29.35% 28.23%
Спрямо максималната за периода 0.83% 0.83% 6.30% 6.30% 6.30% 6.30%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 4.39% 17.82% 28.79% 29.35%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.45% 0.32% 1.13% 1.35% 15.87% 17.03%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 591 000 лв.
Продажби -
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба -
Печалба на акция -
ОПП -
ОА/СК 1.16
Последен дивидент/година 0.60/2018
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -2.13% -6.00% -
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент 0% 166.67% -