Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 19 Март 2019
 
28 Февруари 2019 16:17 4.700 0.000 (0.00%)

София Комерс-Заложни къщи АД (6SOP / 6SOP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.700 лв. 0.000 0.00% 611 28 Февруари 2019 16:17
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.06% / 130
Средно дневен обем (лева/акции) 902 / 194
Пазарна
капитализация
945 424
Брой емитирани акции 201 154
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) - / 0.09
Beta/Adj. Beta -0.19 / 0.21
Цена на предходно затваряне 4.700
Най-висока дневна цена 4.700
Най-ниска дневна цена 4.700
Най-висока 52-седмична цена 5.20
Най-ниска 52-седмична цена 4.56
52-седмично изменение 0.84%
Изменение от началото на годината 2.17%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 1.73% 2.17% 2.17% 0.84%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.42% 0.42% 0.42% 9.62%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 1.73% 1.73% 3.07%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.04% 1.27% 1.27% 0.21%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 11 591 000 лв.
Продажби -
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба -
Печалба на акция -
ОПП -
ОА/СК 1.16
Последен дивидент/година 0.60/2017
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -2.13% -6.00% -
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - 166.67% -