Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 17 Септември 2019
 
23 Август 2019 14:54 14 000.000 2 300.000 (19.66%)

ВФ Алтърнатив АД (2YH / 2YH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
14 000.000 лв. 2 300.000 19.66% 536 000 23 Август 2019 14:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 10.03% / 40
Средно дневен обем (лева/акции) 151 071 / 12
Пазарна
капитализация
5 586 000
Брой емитирани акции 399
P/E  -
P/B  -
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 11 700.000
Най-висока дневна цена 14 000.000
Най-ниска дневна цена 12 800.000
Най-висока 52-седмична цена 14 000.00
Най-ниска 52-седмична цена 11 500.00
52-седмично изменение 21.74%
Изменение от началото на годината 21.74%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 19.66% 19.66% 21.74% 21.74% 21.74% 21.74%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 9.38% 9.38% 21.74% 21.74% 21.74% 21.74%
Спрямо среднопретеглената за периода 4.48% 4.48% 12.53% 12.53% 12.53% 12.53%
 
Новини
Избрани финансови показатели
Общо активи -
Продажби -
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба -
Печалба на акция -
ОПП -
ОА/СК -
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция - - -
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -