Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Март 2019
 
21 Март 2019 12:06 24 200.000 0.000 (0.00%)

ЧЕЗ Електро България АД (1CZ / 1CZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
24 200.000 лв. 0.000 0.00% 121 000 21 Март 2019 12:06
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.10% / 5
Средно дневен обем (лева/акции) 4 249 / 0
Пазарна
капитализация
121 000 000
Брой емитирани акции 5 000
P/E  12.26
P/B  0.91
Beta/Adj. Beta 0.22 / 0.48
Цена на предходно затваряне 24 200.000
Най-висока дневна цена 24 200.000
Най-ниска дневна цена 24 200.000
Най-висока 52-седмична цена 25 800.00
Най-ниска 52-седмична цена 19 000.00
52-седмично изменение 7.08%
Изменение от началото на годината 15.24%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 15.24% 7.08% 15.24% 7.08%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.20%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 10.00% 15.24% 10.00% 27.37%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 4.31% 5.14% 4.31% 6.98%
 
Новини
Избрани финансови показатели
Общо активи 321 419 000 лв.
Продажби 531 750 000 лв.
EBITDA 11 104 000 лв.
EBIT 11 072 000 лв.
Нетна печалба 9 872 000 лв.
Печалба на акция 1 974.40 лв.
ОПП 8 307 000 лв.
ОА/СК 2.41
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -17.65% 28.79% 175.00%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -