Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Април 2018
 
23 Април 2018 15:24 23.600 1.600 (7.27%)

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (3NJ / SKELN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска и туристическа агентска дейност.
Борсов код: 3NJ / SKELNПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11SVVAAT11Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 813194292Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Варна 9006, к.к. "Св.СВ.Константин и Елена" - адм. сграда
Телефони052/383940; 383942
Факс052/383942
E-mailst_k_helena@ssi.bg
Сайт на компаниятаwww.stconstantine.bg
 
Общ брой акции 2 309 561
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 176
Ръководство Елена Желязкова, Изпълнителен директор
Ивелина Кънчева-Шабан
Членове на управителен орган Илко Запрянов
Елена Желязкова
Ивелина Кънчева-Шабан
Директор за връзки с инвеститорите Светла Йончева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Холдинг Варна АД 51.00%
УПФ "СЪГЛАСИЕ" 10.00%
УПФ "ЦКБ СИЛА" 7.00%
РЕНТАПАРК ЕООД 7.00%
ППФ "СЪГЛАСИЕ" 7.00%
 

Участия в други компании

ПАРК БИЛД ЕООД 100.00%
ТИОНА ЕООД 100.00%
АСТЕРА I ЕАД 100.00%
А-ТРАВЕЛ ЕООД 100.00%
БЪЛГЕРИЪН ГОЛФ СЪСАЙЪТИ ЕООД 100.00%
АЗАЛИЯ I ЕАД 100.00%
ХАРМОНИ ЕРИЯ ООД 99.00%
КОНСОРЦИУМ МАРИНА БАЛЧИК АД 65.00%
ТУРИМПЕКС К.М. ООД 50.00%