Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 25 Септември 2020
 
24 Юли 2020 13:22 0.690 0.230 (50.00%)

Черноморски Холдинг АД (5L3 / NEFTHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: 5L3 / NEFTHLПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100069985Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 102192707Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. "Александър Малинов" № 80А
Телефони
Факс
E-mailniholding@digicom.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 2 289 147
Номинал на 1 акция4.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Радослав Костадинов Мандев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Радослав Костадинов Мандев
Галина Диянова Георгиева
Виолета Вълкова Михайлова
Директор за връзки с инвеститорите Любомира Олег Баева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

ИХО Мюнхен 100.00%
Нефтохим-Инвест Финанс 99.99%
Приморец турист АД Б-с 99.67%
Пени ООД Б-с 99.00%
Прима Лакта-Ловеч 91.00%
Българска захар 15.32%
Агробиохим 10.48%
Хан Кубрат 0.89%
ЗСК Кремиковци 0.28%
Монтекс - М Монтана 0.00%