Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 9 Април 2020
 
07 Април 2020 13:43 3.160 0.000 (0.00%)

Момина крепост АД (5MR / MOMKR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Разработка, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина, бластова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита; транспортна дейност; представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми.
Борсов код: 5MR / MOMKRПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11MOVEAT12Сектор: Здравеопазване
БУЛСТАТ: 104055543Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Велико Търново 5000, ул. Магистрална № 23
Телефони062/621504; 40935; 02/9812089
Факс062/636971
E-mailmail@mkrepost-bg.com
Сайт на компаниятаwww.mkrepost-bg.com
 
Общ брой акции 1 691 184
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Румян Цонев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Минко Минков
Огнян Донев
Румян Цонев
Директор за връзки с инвеститорите Мима Ангелова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Софарма АД 49.68%
Други физически лица 14.01%
Други юридически лица 11.25%
Хидроизомат АД 10.00%
Телсо АД 9.99%
Индустриален холдинг Доверие АД 5.07%
 

Участия в други компании

ОЗОФ ДОВЕРИЕ АД - гр. София 1.00%