Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Юни 2018
 
19 Юли 2013 12:04 2.806 0.001 (0.04%)

Българска телекомуникационна компания ЕАД (5BT / BTC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Изграждане, използване и поддържане на обществени далекосъобщителни мрежи на територията на Република България, както и предоставяне на далекосъобщителни и информационни услуги, и услуги, свързани с радио и телевизионно разпространение чрез тях, както и мобилни и клетъчни далекосъобщителни услуги; предоставяне на международни обществени далекосъобщителни услуги; изграждане на обособени мрежи; търговски, инженерингови и маркетингови производствени дейности, свързани с далекосъобщенията; спедиторска дейност за собствени нужди; хотелиерски услуги, ресторантьорство и туристически услуги.
Борсов код: 5BT / BTCПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100005997Сектор: Телекомуникации
БУЛСТАТ: 831642181Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе" 115и
Телефони02/ 949 49 49, 02/ 949 43 31
Факс02/9515060
E-mailcentral.office@btc.bg
Сайт на компаниятаwww.btc.bg
 
Общ брой акции 288 764 840
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1 469
Ръководство Атанас Илиев Добрев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Ивайло Руменов Бачийски
Русин Йорданов Йорданов
Александър Георгиев Грънчаров
Златозар Кръстев Сурлеков
Атанас Илиев Добрев
Директор за връзки с инвеститорите Богдан Богданов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2010 0.61 0.5795 29.07.2011
2008 1.25 1.1875 29.06.2009
2007 1.59167594642 1.512092149 14.04.2008
2006 0.55 0.51 09.07.2007
2005 0.64 0.6 22.06.2006
2004 17.78 15.11 24.06.2005
 

Разпределение на акционерен капитал

Вива Телеком България ЕАД 99.74%
 

Участия в други компании

БТК - НЕТ - ЕООД - гр. София 100.00%
Софийска Стокова Борса - гр. София 5.00%
Интерснутиик - Русия 4.79%
Сатбърд 0.00%