Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Юли 2019
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ZAG-FIN12 Април 2019 17:27

Общо събрание на акционерите

Протокол от Общо събрание на облигационерите

На 09.04.2019 г. се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код: BG2100006175, издадени от „Загора Фининвест” АД. Дружеството оповестява Протокола от проведеното събрание.