Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 30 Май 2020
 
05 Декември 2019 16:18 0.805 0.085 (9.55%)

Алфа България АД (VZW / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW18 Май 2020 13:52

Промени в управителните органи

Уведомление за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на „Алфа България“ АД

Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството, с което г-н Антон Ерокхине е освободен като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, г-н Ивар Гьоран Свенсон и г-н Дилян Никифоров Петров са вписани като представляващи /изпълнителен директори/ и нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.
Считано от 14.05.2020 г., чрез вписване с регистрационен 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е вписана промяната в представителната власт и състава на Съвета на директорите.

Валери Петров Китев представлява дружеството само заедно с Ивар Гьоран Свенсон или с Дилян Никифоров Петров. Ивар Гьоран Свенсон представлява дружеството само заедно с Валери Петров Китев. Дилян Никифоров Петров представлява дружеството само заедно с Валери Петров Китев.