Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 4 Юни 2020
 
07 Април 2020 13:43 3.160 0.000 (0.00%)

Момина крепост АД (5MR / MOMKR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

MOMKR20 Юни 2017 14:41

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Точка единствена: Избор на регистриран одитор за 2017 година. Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., специализираното одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД, с адрес: гр. София 1612, БУЛ. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 104, с ЕИК 131349346.