Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2020
 
06 Декември 2016 13:35 3.990 0.541 (15.69%)

Костенец-ХХИ АД (4KT / HHI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HHI15 Септември 2020 17:13

Общо събрание на акционерите

Оповестяване на протокол от ОСА

На обявената първоначална дата и час за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на Костенец-ХХИ АД, а именно 14-09-2020 г. в 11:00 часа, не бе налице изискуемият кворум за провеждане на събранието. При така констатираните обстоятелства, и както бе първоначално обявено в поканата при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе на втората посочена дата 29-09-2020 г. от 11:00 часа.

Прикачени файлове
Protokol_14092020_bez kvorum.pdf