Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 6 Юни 2020
 
05 Юни 2020 15:49 25.200 0.200 (0.80%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC18 Юли 2019 12:23

Промени в управителните органи

Промяна на независим член на СД

Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото и в законоустановения срок, Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството е постъпило уведомление от член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД за промяна на следните обстоятелства:
Уведомлениe за промяна на обстоятелствата по чл.116а,ал.2 от ЗППЦК от новоизбрания член на Съвета на директорите - г-жа Зорница Харалампиева Василева, която декларира, че вече не е независим член на Съвета на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, след като на 10.07.2019 г. г-жа Василева е вписана в Търговския регистър като едноличен собственик на дяловете по партидата на „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД - дружество притежаващо над 25% от акциите във „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД.
Към уведомлението си до „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, г-жа Василева е приложила актуализирани декларации по чл.114б от ЗППЦК и чл.237, ал.3,4 и 5 от Търговския закон, отразяващи промените настъпили след горепосоченото вписване.