Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 6 Юни 2020
 
05 Юни 2020 15:49 25.200 0.200 (0.80%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC18 Юли 2019 12:21

Уведомление за дялово участие

Уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК

Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството е постъпило следното уведомление:
Уведомление за значително дялово участие от „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, акционер притежаващ 57.15% от капитала на „Фючърс Кепитал“ АД, които представляват 240 299 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество, че считано към 10.07.2019 г. лицето, упражняващо крайния контрол върху „Фючърс Кепитал“ АД, е Зорница Харалампиева Василева.
Промяната на лицето, упражняващо крайния контрол върху „Фючърс Кепитал“ АД, следва от промяната на собствеността на дяловете от капитала на акционера „ФЛ КЕПИТЪЛ“ ЕООД, вписана в Търговския регистър на 10.07.2019 г.

Прикачени файлове
20190718_Uvedomlenie_148b.pdf