Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Февруари 2020
 
12 Февруари 2020 15:22 25.000 0.200 (0.79%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC11 Юни 2019 22:02

Уведомление за дялово участие

Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК

Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството са постъпили следните уведомления:
Уведомление за значително дялово участие от УД „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“АД – 05.06.2019 г. управляваният от УД „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД Договорен Фонд „ЕФ ПРИНСИПАЛ“ е увеличил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД от 0.00% до 6.37%, които представляват 26 800 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество, като по този начин управлявяните от УД „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД договорни фондове, а именно Договорен Фонд „ЕФ ПРИНСИПАЛ“ и Договорен фонд „ЕФ Рапид“, притежават общо 8.74% от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД, които представляват 36 752 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество.
Уведомление за значително дялово участие от УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“АД – 06.06.2019 г., управляваният от УД „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД Договорен Фонд „КОМПАС ПРОГРЕС“ е увеличил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД от 0.0% до 9.51%, които представляват 39 980 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество.

Прикачени файлове
20190611_Uvedomlenie_148b.pdf