Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 13 Юли 2020
 
08 Юли 2020 13:10 25.000 0.200 (0.79%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC06 Юни 2019 20:18

Уведомление за дялово участие

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година и Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК

С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството са постъпили следните уведомления:
Уведомлениe по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от „ФЛ КЕПИТЪЛ“ЕООД, че на 03 юни 2019 година и 04 юни 2019 година е продало в пет сделки 56 000 бр. акции от капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД при единична цена от 25.00 лв. на акция.
Уведомление за значително дялово участие от „ФЛ КЕПИТЪЛ“ЕООД, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“АД – 05.06.2019 г. този акционер е намалил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ ЕООД от 70.46% до 69.03%, които представляват 290 279 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество.
Уведомление за значително дялово участие от „ФЛ КЕПИТЪЛ“ЕООД, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“АД – 06.06.2019 г. този акционер е намалил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ ЕООД от 66.66% до 57.15%, които представляват 240 299 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество.

Прикачени файлове
20190606_Uvedomlenie_R596(3)&148b.pdf